Hình thức thanh toán

QUY TRÌNH THANH TOÁN

1/ Thanh toán giữa người mua và người bán :

Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng;

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng:

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi. Cách này được ban quản trị TradeLine.vn khuyến khích):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người bán chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán;

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Người mua thanh toán;

Bước 5: Người bán chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng.

2/ Thanh toán giữa thành viên gian hàng và trang www.TradeLine.vn :

Thành viên gian hàng (sau đây gọi tắt là “Thành viên TradeLine.vn”) có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

 

Cách 1: Thanh toán trực tuyến qua đơn vị thanh toán trung gian :

Bước 1: Đăng ký nâng cấp Thành viên TradeLine.vn :

 • Thành viên TradeLine.vn truy nhập vào hệ thống của TradeLine.vn. Chọn Gói dịch vụ thành viên (gọi tắt là “đơn hàng”) mà Thành viên TradeLine.vn muốn mua và chọn nút thanh toán.
 • TradeLine.vn xác nhận tính hợp lệ của đơn hàng và gửi sang OnePAY để tiếp tục thực hiện xử lý giao dịch.
 • Màn hình giao dịch được chuyển qua website của OnePAY để Thành viên TradeLine.vn nhập các thông tin thanh toán (số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành).

 

Bước 2: Nhập thông tin thanh toán tại website của OnePAY :

 • Tại đây Thành viên TradeLine.vn sẽ nhập các thông tin về thẻ như : Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày phát hành,...
 • OnePAY gửi các thông tin thẻ, số tiền thanh toán sang Ngân hàng để thực hiện xác thực thẻ khách hàng và kiểm tra tài khoản khách hàng.
 • Hệ thống Ngân hàng yêu cầu khách hàng kiểm tra lại số tiền thanh toán, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng thanh toán trực tuyến để xác nhận việc thanh toán đơn hàng.

 

Bước 3: Xác thực thông tin và khả năng thanh toán :

 • Ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản thẻ, số dư khả dụng hoặc hạn mức tín dụng, hạn mức sử dụng và các thông tin cần thiết khác.
 • Ngân hàng gửi thông tin từ chối giao dịch cho OnePAY nếu thẻ không đủ điều kiện thực hiện giao dịch.
 • Ngân hàng gửi kết quả cho OnePAY để chuyển khách hàng sang trang xác thực thanh toán nếu tài khoản thẻ đủ điều kiện thực hiện giao dịch.

 

Bước 4: Tạo OTP

 • Ngân hàng tạo OTP và cung cấp cho khách hàng.

 

Bước 5: Định danh khách hàng :

 • Khách hàng nhập mã OTP qua website của Ngân hàng để xác nhận giao dịch.
 • Ngân hàng thực hiện xác nhận OTP. Nếu OTP hợp lệ, Ngân hàng thực hiện cấp phép giao dịch.

 

Bước 6: Thông báo kết quả giao dịch và thanh toán :

 1. Ngân hàng gửi thông báo kết quả giao dịch (chấp nhận hoặc từ chối) cho OnePAY. Hệ thống của OnePAY thông báo cho TradeLine.vn.

Bước 7: Cung cấp dịch vụ

 • Khi nhận được thông điệp xác nhận giao dịch thành công từ OnePAY, TradeLine.vn thực hiện cung cấp dịch vụ cho Thành viên TradeLine.vn.

 

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản :

Bước 1: Thành viên TradeLine.vn tìm hiểu thông tin về điện kiện điều khoản nâng cấp gian hàng thành viên/dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Thành viên TradeLine.vn xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 3: TradeLine.vn xác nhận thông tin Thành viên TradeLine.vn;

Bước 4: Thành viên TradeLine.vn thanh toán;

Bước 5: TradeLine.vn cung cấp dịch vụ;

Bước 6: Thành viên TradeLine.vn sử dụng dịch vụ.