Bộ Lọc Sản Phẩm
Địa điểm
chọn khu vực
Gian hàng
Nhãn hiệu
Xuất xứ
Lực ép định mức
Tốc độ ép định mức
Hành trình nâng và hạ
Hành trình ép
Dải góc ép cọc
Trọng lượng nâng của cẩu
Lực ép cực đại các cọc bên
Đường kính cọc tròn
Kích thước cọc vuông
Kích thước chân
Diện tích làm việc của máy
Kích thước khi vận chuyển
Áp suất dầu làm việc của máy chính
Áp suất dầu làm việc của cẩu
Chiều dài cọc tối đa
Khoảng hở khi ép cọc
Các thiết bị đi kèm
Máy ép cọc / Trình điều khiển cọc