Hội chợ xúc tiến thương mại trong nước

1. Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê 2019

Thời gian: Tháng 3, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuộc

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương lại tỉnh Đắk Lắk

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

2. Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc – Điện Biên

Thời gian: Quý II, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố ĐIện Biên Phủ

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương lại tỉnh Điện Biên

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

3. Hội chợ Thương Mại – Du lịch quốc tế Việt – Trung 2019 ( Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, Trung Quốc)

Thời gian: Tháng 12, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Móng Cái

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

4. Hội chợ thượng mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2019

Thời gian: Quý II, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Rạch Giá

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

5. Hội chợ thương mại quốc tế Nha Trang 2019

Thời gian: Quý III, 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Nha Trang

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

6. Hội chợ thương mại Festival di sản Quảng Nam 2019

Thời gian: Quý III, 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

7. Hội chợ triễn lãm xuất khẩu tại chỗ đặc sản vùng miền Việt Nam

Thời gian: Quý II, III, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

8. Hội chợ triễn lãm Thủy sản – Thương mại (Festivla Tôm Cà Mau 2019)

Thời gian: Quý III năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Cà Mau

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

9. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2019

Thời gian: Tháng 11 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Hội chợ triễn lãm Cần Thơ

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

10. Hội chợ Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu sản phẩm nông – thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Trà Vinh 2019

Thời gian: Quý IV năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Trà Vinh

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

11. Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019)

Thời gian: Tháng 11 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đơn vị tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

12. Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 19 năm 2019

Thời gian: Quý IV, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Lào Cai

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

13. Hội nghị quốc tế Xúc tiến xuất khẩu ngành da giày Việt Nam

Thời gian: Tháng 3 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Da Giày – Túi xách Việt Nam

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

14. Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã năm 2019

Thời gian: Tháng 6, 10 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

15. Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2019

Thời gian: Tháng 9 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Hạ Long

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

16. Hội chợ Quốc tế Thương Mại, Du lịch, Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2019

Thời gian: Tháng 8 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

17. Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

Thời gian: Tháng 8 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Bà Rịa

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

18. Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam Bộ năm 2019

Thời gian: Tháng 8 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang

Đơn vị tổ chức: Hội Nông dân Việt Nam

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

19. Hội chợ - Triển lãm kinh tế Quốc phòng – Việt Bắc năm 2019

Thời gian: Quý IV năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến thương mại Quân đội

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

20. Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2019

Thời gian: Quý III năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Hưng Yên

Đơn vị tổ chức: Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

21. Hội chợ triển lãm các sản phẩm Dừa năm 2019

Thời gian: Tháng 11 năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Bến Tre

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

22. Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019

Thời gian: Quý IV, năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Thái Bình

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

23. Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2019

Thời gian: Quý IV năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Ninh Bình

Đơn vị tổ chức: Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Bình

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

 

24. Hội chợ triễn lãm Thương mại quốc gia Festival Hoa Đà Lạt 2019

Thời gian: Quý IV năm 2019

Qui mô: 

Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương