Bộ Lọc Sản Phẩm
Địa điểm
chọn khu vực
Gian hàng
Nhãn hiệu
Xuất xứ
Phương pháp chữa cháy
Công thức hóa học
Nồng độ thiết kế
Lượng chất chữa cháy
Tính phá hủy tầng Ozon
Áp suất làm việc tối đa
Bảo hành
Hệ thống chữa cháy