Giải pháp kinh doanh
Tỷ lệ giao dịch thị trường
Cần thơ
5
Tây nguyên
9
Miền trung
18
Miền bắc
29
Miền nam
71
Hải phòng
63
Đà nẵng
51
Hà nội
67
Hồ chí minh
78
.
5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%