Điều khoản dịch vụ

 


ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 

1. GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy chế hoạt động Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Tradeline”.

1.1 Chào mừng bạn đến với Tradeline (“Trang Web”). Trước khi truy cập vào Trang Web hoặc tạo tài khoản Tradeline, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và toàn văn “Quy chế hoạt động Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Tradeline” để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với công ty TNHH Tradeline Việt Nam và công ty con, các chi nhánh của Tradeline (sau đây được gọi riêng là “Tradeline”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Dịch Vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Web, (b) các dịch vụ cung cấp bởi Trang Web và bởi phần mềm ứng dụng dành cho khách hàng của Tradeline có sẵn trên Trang Web (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, số liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) và các tài liệu khác có sẵn trên Trang Web hoặc các dịch vụ liên quan (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ. Điều Khoản Dịch Vụ này là hướng dẫn cơ bản khi bạn sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Tradeline.

1.2 Tradeline cung cấp dịch vụ nền tảng trực tuyến kết nối Doanh Nghiệp với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Doanh Nghiệp Mua”) và người bán (“Doanh Nghiệp Bán”) (gọi chung là “Người Dùng”, “Các Bên”). Hợp đồng mua bán được tạo lập trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng mua bán, danh mục hàng hóa, bảo đảm đơn hàng. Tradeline không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Dùng. Tradeline có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Người Dùng và các nội dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Dùng và có quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc thông tin nào trên website theo Mục 6.4 bên dưới. Tradeline không bảo đảm sự thành công của các giao dịch. Lưu ý, Tradeline không phải bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và không quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn Tradeline đứng ra giao dịch trung gian giữa người mua và người bán.

1.3 Trước khi trở thành thành viên của Trang Web, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật.

1.4 Tradeline bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất cứ bộ phận nào của Trang Web hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Tradeline không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các dịch vụ hoặc tính năng thử nghiệm chưa hoàn thiện hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Tradeline có quyền tự giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của người dùng tới một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Dịch Vụ của Tradeline mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5 Tradeline bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Web hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI TRADELINE, BẠN ĐÃ HOÀN TOÀN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG CÓ LIÊN QUAN TỚI/CÓ SẴN THEO CÁC ĐƯỜNG DẪN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC CÓ LIÊN QUAN QUAN ĐẾN “TUỔI VỊ THÀNH NIÊN” TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CẦN THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, BẠN CẦN ĐẠI DIỆN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HỘ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC TẠO TRƯỚC HOẶC SAU.

2. BẢO MẬT

2.1 Tradeline coi trọng việc bảo mật thông tin người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Tradeline cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Tradeline.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Tradeline. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Tradeline thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản/hoạt động sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ, Người dùng cho phép Tradeline thu thập, sử dụng, công bố hoặc xử lý các nội dung hoặc dữ liệu cá nhân liên quan như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật.

2.2 Người Dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của tài khoản Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên Nhận”) tại đây đồng ý rằng họ sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin mà họ có; (ii) cho phép Người Dùng có thông tin cá nhân được thu thập bởi Bên Nhận (“Bên Tiết Lộ”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1 Tradeline trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy vập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản thuộc sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác hiển thị trên Trang Web đều thuộc sở hữu của Tradeline và bên thứ 3 trên Trang Web, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vàoTrang Web đều không được trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác; bất kỳ đối tượng nào nào truy cập vào Trang Web đều không được yêu cầu quyền lợi, chức vụ hay lợi ích nào. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các luật lệ liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định nào bảo vệ Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web Tradeline. Bạn không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, trưng bày công khai, sửa đổi, bán, cho thuê hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh của bất cứ bộ phận nào thuộc Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web Tradeline. Bạn không được nhân bản, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên Trang Web Tradeline, máy chủ hoặc trên các website khác mà chưa nhận được sử chấp thuận bằng văn bản của Tradeline. Ngoài ra bạn cần cam kết không sử dụng bất kỳ robot, spider hay thiết bị tự động hoặc thủ công nào để điều khiển, sao chép các nội dung mà chưa nhận được sự đồng ý của Tradeline (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2 Tradeline cho phép kết nối từ website Người Dùng đến Trang Web trong điều kiện website của Người Dùng chưa có bất kỳ sự xác nhận hoặc liên quan nào đến Tradeline. Bạn cần thừa nhận rằng Tradeline có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Tradeline tới Người Dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ. Các phần mềm đều được cấp phép, không bán và Tradeline bảo lưu mọi quyền đối với các phần mềm này. Bất kỳ lệnh, mã của bên thứ ba liên kết tới hoặc liên quan đến Dịch Vụ đều được cấp phép cho bạn bởi bên thứ ba, chủ sở hữu lệnh và mã đó.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1 Một vài chức năng trong các Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người dùng không trùng lặp (“User ID”) và mật khẩu đồng thời phải cung cấp những thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn tên người dùng mà Tradeline thấy không phù hợp, Tradeline có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản để kết nối tới các website, dịch vụ và sản phẩm khác mà Tradeline cho phép hoặc với các đối tác của Tradeline. Tradeline không theo dõi và không chịu trách nhiệm với nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, chính sách bảo mật của những dịch vụ, website hay sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website, dịch vụ gồm cả chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ này ngay cả khi những điều khoản này khác với Điều Khoản Dịch Vụ/Chính Sách Bảo Mật của Tradeline.

5.2 Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với Tradeline nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. Tradeline không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.

5.3 Bạn đồng ý rằng Tradeline có quyền xóa tài khoản Người Dùng và tên truy cập của bạn ngay lập tức, hoặc gỡ bỏ/ hủy từ Trang Web bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến tài khoản và tên truy cập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ xóa tài khoản/mã định danh người dùng bao gồm (a) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ, (c) có hành vi lửa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng (d) các hành vi gây hại tới người dùng khác, bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Tradeline. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu bạn khiếu nại chống lại Tradeline (vì bất kỳ nguyên nhân nào) hoặc bằng cách nào đó liên quan tới Tradeline, Tradeline có quyền xóa tài khoản của bạn mà có hoặc không cần thông báo.

5.4 Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với Tradeline qua văn bản (có thể gửi email tới địa chỉ support@Tradeline.vn). Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người Dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với Tradeline sau khi đã nhanh chóng vận chuyển và hoàn tất các đơn hàng thành công, Tradeline không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này. Tradeline miễn trừ mọi khiếu nại của Người Dùng đối với những trường hợp này.

5.5 Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tài khoản tại Tradeline nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1 Quyền được phép sử dụng Trang Web và Dịch Vụ Tradeline có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Việc cấp phép này sẽ bị chấm dứt như đã đề cập trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Tradeline có thể hoặc không gửi thông báo đến cho Người Dùng khi dừng cấp phép.

6.2 Người Dùng không được phép:

(a)      Tải lên, đăng, chuyển giao hoặc công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm riêng tư người dùng khác, phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ hành vi gây khó chịu nào khác;

(b)      Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của Tradeline;

(c)       Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)      Sử dụng dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào, hoặc xuyên tạc cá nhân/ tổ chức;

(e)      Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của dịch vụ;

(f)        Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Trang Web;

(g)      Gây ra, chấp nhận, ủy quyền cho bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dich Vụ mà không được sự cho phép của Tradeline;

(h)      Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích cho bên thứ ba hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận trong điều khoản này;

(i)        Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích lừa đảo.

(j)        Chỉnh sửa giá của bất kì sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác.

(k)      Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Tradeline;

(l)        Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch Vụ của Tradeline hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi Tradeline.

(m)    Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng;

(n)      Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép);

(o)      Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào;

(p)      Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

(q)      Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(r)       Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của người dùng,

(s)       Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Trang Web Tradeline;

(t)       Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/ gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Dịch Vụ, máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch Vụ;

(u)      Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(v)      Sử dụng Dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(w)     Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác, lén theo dõi hoặc quấy rối Người Dùng khác;

(x)       Xâm phạm các quyền của Tradeline, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và danh tiếng gắn liền với nó;

(y)      sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác có liến quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập bên trên; và/hoặc

(z)       liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba và sử dụng các Dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

6.3 Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đã được đăng tải công khai hoặc truyền đưa bí mật, nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai trên Trang Web.. Khi sử dụng Trang Web, bạn có thể gặp phải những nội dung phản cảm, khiếm nhã. Trong bất kỳ trường hợp nào, Tradeline sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung bao gồm lỗi, sự thiếu sót của nội dung, hư hại xuất phát từ việc sử dụng, sự tín nhiệm, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư hoặc công bố trên Trang Web.

6.4 Tradeline có quyền (không bắt buộc) sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc di chuyển những nội dung có sẵn trên Trang Web, bao gồm tất cả các nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng. Ngoài ra, Tradeline có quyền gỡ bỏ những nội dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ, (ii) bị Người Dùng khác khiếu nại/ tố cáo (iii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được thông báo hoặc yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Tradeline có quyền chặn các liên lạc (gồm cập nhật tình trạng, đăng tin, tin Người Dùng hoặc thi hành các điều khoản quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Dùng cần tự đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bao gồm độ chính xác, đầy đủ và độ hữu dụng của nội dung. Như vậy, Người Dùng không bị bắt buộc hoàn toàn tin tưởng vào các nội dung tạo bởi/gửi tới Tradeline như các thông tin trên diễn đàn Tradeline và những phần khác của Trang Web.

6.5 Bạn xác nhận và chấp thuận rằng Tradeline có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn cũng như các nội dung được yêu cầu bởi luật pháp; tuân theo lệnh của tòa án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với Tradeline; theo quan điểm của Tradeline về việc thực hiện những sự bảo lưu và tiết lộ là cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Tradeline, Người Dùng và cộng đồng.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1 Việc vi phạm những quy định này có thể dẫn tới những hậu quả sau:

- Bị xóa danh mục sản phẩm

- Giới hạn quyền sử dụng tài khoản

- Đình chỉ và chấm dứt quyền sử dụng tài khoản

- Cáo buộc hình sự;

-  Áp dụng biện pháp dân sự bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

7.2 Nếu bạn phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ qua email support@Tradeline.vn.

8. BÁO CÁO HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1 Người Dùng là các cá nhân hoặc thương nhân độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào vơi Tradeline dưới bất kỳ hình thức nào. Tradeline cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Dùng và không sở hữu riêng bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Tradeline.

8.2  Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“chủ sở hữu quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền của bất kỳ chủ sở hữu quyền Sở hữu trí tuệ nào (“Đại diện”)  và bạn tin rằng các quyền Sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm,  vui lòng báo bằng văn bản tới Tradeline qua địa chỉ email support@tradeline.vn, và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu yêu cầu dưới đây để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại.  Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Tradeline sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

8.3 Khiếu nại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được soạn thảo bằng văn bản và bao gồm đầy đủ những yêu cầu dưới đây: (a) Chữ kí điện tử hoặc chữ ký tay của người có thẩm quyền đại diện cho chủ sở hữu của các quyền lợi bản quyền được cho là bị vi phạm (b) bản mô tả về đối tượng đã được đăng ký bản quyền đó và chỉ rõ cách thức mà đối tượng đó đang bị vi phạm (c) mô tả chính xác tên của của đối tượng vi phạm và vị trí của đối tượng vi phạm trên Trang Web của chúng tôi; (d) thông tin đầy đủ để Tradeline liên lạc với bạn gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (e) tuyên bố của bạn khẳng định việc sử dụng những tài liệu đó không được cho phép bởi người chủ sở hữu quyền tác giả, người đại diện của chủ sở hữu hoặc pháp luật (f) tuyên bố của bạn khẳng định sự chính xác của các thông tin cung cấp và cam kết rằng bạn là người được chủ sở hữu ủy quyền để thực hiện khiếu nại.

9. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG VÀ THANH TOÁN

9.1 Tradeline hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán có hiệu lực tại mỗi quốc gia như:

(i) Thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

 (ii) Chuyển khoản ngân hàng

Người mua có thể thanh toán qua Máy rút tiền tự động (ATM) hoặc dịch vụ internet banking đến “Tài khoản đảm bảo Tradeline” (ở Mục 10). Người bán cần cung cấp cho Tradeline biên nhận chuyển khoản hoặc tham chiếu giao dịch thanh toán để xác nhận thanh toán thông qua chức năng “Tải biên nhận” trong ứng dụng Tradeline. Nếu Tradeline không nhận được Xác nhận thanh toán sau 3 ngày, đơn đặt hàng của Người mua sẽ bị hủy.

9.2 Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

9.3 Tradeline không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với Người đăng ký dịch vụ phát sinh từ việc nhập sai thông tin vận chuyển hoặc thông tin thanh toán cho gói dịch vụ đã đặt. Tradeline bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người đăng ký dịch vụ và đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoăc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

9.4 Hiện tại, Tradeline chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Dùng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Dùng cần cung cấp cho Tradeline số tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán cho khoản tiền hàng cho sản phẩm đã bán hoặc cho khoản tiền được hoàn lại từ Tradeline.

10. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA TRADELINE

10.1 Chính sách Đảm Bảo của Tradeline là dịch vụ cung cấp bởi Tradeline hoặc đơn vị được ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để giảm thiểu rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng cho Người Bán sẽ được lưu giữ bởi Tradeline hoặc đơn vị được ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Tradeline”); đồng thời Tradeline cam kết không sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động hoặc phục vụ những mục đích khác của công ty. Người Bán sẽ không nhận được bất kì lợi ích hoặc tiền hoa hồng khác trừ các khoản tiền đã thanh toán qua Tài Khoản Đảm Bảo Tradeline.

10.2 Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán”), khoản tiền này sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo của Tradeline cho đến khi:

(a)    Người Mua xác nhận đã nhận được hàng. Trừ khi mục 10.2(d) áp dụng, trong trường hợp xác nhận đã nhận được hàng, Tradeline sẽ chuyển Tiền Hàng trong Tài khoản Tradeline Đảm bảo cho Người bán;

(b)    Thời hạn Tradeline Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo mục 10.3) đã hết hạn. Trừ trường hợp áp dụng mục 10.2(c) và 10.2(d), Tradeline sẽ chuyển Tiền Hàng từ Tài khoản Tradeline Đảm bảo cho Người Bán;

(c)     Tradeline xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận. Trong trường hợp đó, trừ khi áp dụng Mục 10.2(d), Tradeline sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính sách trả hàng và hoàn tiền của Tradeline.

(d)    Tradeline xác định một cách hợp lý rằng việc thanh toán Tiền Hàng của Người Mua là hợp lý theo qui định của pháp luật áp dụng hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều khoản Dịch vụ này.

Chính Sách Đảm Bảo của Tradeline chỉ áp dụng khi Người Mua lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Tradeline trước. Hình thức Tự thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán sẽ không được áp dụng Dịch vụ Tradeline Đảm bảo.

10.3 Các khoản thanh toán thực hiện qua kênh thanh toán Tradeline sẽ được lưu giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Tradeline trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Đảm Bảo”). Để biết thêm thông tin về Thời Hạn Đảm Bảo, vui lòng bấm vào đây. Người Mua có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời hạn Đảm bảo Tradeline, theo các qui định trong Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền. Theo yêu cầu của Người mua, Thời Hạn Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Tradeline nhận thấy rằng cần kéo dài thêm thời gian gia hạn và cho phép điều đó.

10.4 Người Bán phải là chủ sở hữu tài khoản và tự thực hiện hoạt động kinh doanh trên Tradeline. Tradeline có thể yêu cầu Người Bán hoặc Người Mua cung cấp các thông tin cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác của Người Bán để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin theo yêu cầu của bên thứ ba như Nhà Cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Người Bán/Người Mua tại đây ủy quyền cho Tradeline sử dụng các thông tin cá nhân của mình để giải đáp bất cứ thắc mắc nào Tradeline cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Bán/Người Mua với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Bán. Để biết thêm thông tin về cách thức Tradeline xử lý thông tin Người Dùng, vui lòng tham khảo tại trang Chính sách bảo mật .

10.5. Tradeline Đảm Bảo chỉ là một nội dung thuộc các nghĩa vụ của Người Bán/Người Mua theo qui định pháp luật hiện hành (qui định pháp luật có thể rộng hơn những qui định trong Chính sách Tradeline Đảm Bảo. Tradeline Đảm bảo được xây dựng lên không phải nhằm mục đích hỗ trợ Người Bán/Người Mua tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ mà mỗi cá nhân sẽ phải tự chịu trách nhiệm và Tradeline sẽ không liên quan hoặc phải chịu bất kỳ  trách nhiệm. Trong mọi trường hợp, Tradeline Đảm Bảo không được coi là Chế độ Bảo hành Sản phẩm.

10.6 Người Mua và Người Bán cùng nhận thức và nhất trí rằng phán quyết của Tradeline liên quan đến bất kỳ vấn đề nào thuộc dịch vụ Tradeline Đảm bảo là phán quyết cuối cùng.

10.7. Để tránh bất cứ sự hiểu lầm nào, mọi giao dịch không được thực hiện trên Trang Web sẽ không được áp dụng Chính sách Bảo đảm bởi Tradeline.

11. VẬN CHUYỂN

11.1 Khi vận chuyển thành công, Tradeline sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Tradeline, Người Bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Tradeline tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

11.2 Người Bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời gian bảo đảm của Tradeline.

11.3 Người Dùng hiểu rằng Người Bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người Bán đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hại, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Dùng đồng ý rằng Tradeline sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người Bán/ Người Mua sẽ liên hệ với Nhà Vận Chuyển để giải quyết sự cố đó.

11.4. Đối với Giao dịch Xuyên quốc gia. Người Dùng hiểu rằng tất cả các giao dịch mua, bán xuyên quốc giá đều phải thực hiện theo luật nội địa. Người Bán sẽ phải nắm được các qui định về hạn chế xuất, nhập khẩu hàng hóa áp dụng đối với nước chỉ định nhập hàng/xuất hàng. Người Bán nhận biết được rằng Tradeline không thể tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này và nhất trí rằng Người Bán sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của mình đến nước chỉ định.

12. HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

12.1 Người Mua có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.

12.2 Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng một (01) ngày kể từ ngày nhận hàng. Vui lòng xem Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền để biết thêm thông tin chi tiết.

12.3 Tradeline không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch.

13. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN

13.1 Người Bán chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin liên quan đến giá cả, chi tiết sản phẩm, số lượng, điều kiện bán hàng trong danh mục sản phẩm.

13.2 Giá sản phẩm phải được quyết định bởi chính Người Bán. Giá sản phẩm và tiền vận chuyển nên gồm toàn bộ những khoản chi như thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế, vv được trả bởi Người Mua. Người Bán không nên yêu cầu Người Mua thanh toán đơn lẻ những khoản phí này.

13.3 Người Bán cho phép Tradeline can thiệp vào các hoạt động khuyến mãi thay cho Người Bán để hỗ trợ giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu, hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

13.4 Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Tradeline có thể đăng những sản phẩm (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (cổng thông tin, cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi Tradeline.

13.5 Người Bán có thể cấp hóa đơn, xác nhận thanh toán thẻ hoặc hóa đơn thuế và các giấy tờ khách có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cho Người Mua nếu sản phẩm đó có những hồ sơ thủ tục nêu trên.

13.6 Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại thuế, phí khác cho mỗi sản phẩm được bán và Tradeline không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này. Do các qui định về thuế có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, Bên Bán nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.

13.7 Bên Bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của Tradeline sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Điều 7.1.

14. CHI PHÍ

14.1 Nếu không có thỏa thuận nào khác, Người Dùng không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khi sử dụng Trang Web/ ứng dụng Tradeline.

14.2 Nếu có bất kỳ khoản nào phải trả, khoản phí đó đã bao gồm GST/VAT và những loại thuế khác. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Tradeline có thể khấu trừ phí phải trả cho Tradeline và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua. Tradeline sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người Bán chi trả nếu có yêu cầu.

15. TRANH CHẤP

15.1 Tradeline khuyến khích Người Dùng liên hệ với nhau khi có bất kì vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. Tradeline là nền tảng hỗ trợ giao dịch, do đó Người Bán và Người Mua nên liên hệ trực tiếp với nhau để giải quyết bất kì phát sinh nào liên quan đến đơn hàng. Hoặc Người Dùng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh trong giao dịch.

15.2 Người Dùng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Tradeline có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Tradeline để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Tradeline, không bắt buộc và không có nghĩa vụ, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Dùng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền.

15.3 Để rõ ràng hơn, các dịch vụ được cung cấp tại Điều 16 chỉ có hiệu lực đối với Người Mua nhận được Đảm Bảo của Tradeline. Người Mua sử dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán.

16. PHẢN HỒI

16.1 Tradeline luôn đón nhận những phản hồi từ phía Người Dùng để cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi dưới đây:

(ii)    Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng

(iii)   Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận

(iv)   Người Dùng bị tố cáo sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình

(v)    Những phản hồi không rõ ràng và khiếm nhã sẽ không được chấp nhận

17. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

17.1 DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ SẴN CÓ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO, KHIẾU NẠI HOẶC ĐẠI DIỆN BỞI TRADELINE VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CHO LÀ TUYÊN BỐ, NGỤ Ý HOẶC NHẤN MẠNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG, GIAO DỊCH MUA BÁN, KHÔNG VI PHẠM, VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH VÀ THỰC HIỆN VIỆC MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG TRÊN, TRADELINE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG, DỊCH VỤ, TRANG WEB HOẶC CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI; CÁC LỖI PHÁT SINH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC TRANG WEB/TRANG CHỦ SẼ TẠO NHỮNG CHỨC NĂNG AN TOÀN VỚI VI RÚT, TROJAN, Ổ KHÓA PHẦN MỀM, BOM HẸN GIỜ HOẶC BẤT CỨ MÃ, CHƯƠNG TRÌNH CÓ HẠI NÀO KHÁC.

17.2 NGƯỜI DÙNG CẦN XÁC NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CỦA TRADELINE SẼ DO NGƯỜI DÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

17.3 TRADELINE KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI (A) CHẤT LƯỢNG, ĐỘ AN TOÀN, TÍNH PHÁP LÝ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH, SỰ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ HÀNG HÓA NÀO CÓ SẴN TRÊN TRADELINE HOẶC (B) KHẢ NĂNG BÁN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN HOẶC KHẢ NĂNG MUA HÀNG CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI MỖI SẢN PHẨM CHÀO BÁN. NẾU CÓ PHÁT SINH TRANH CHẤP GIỮA MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI DÙNG, NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐÓ SẼ ĐỒNG Ý TỰ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TRỰC TIẾP VỚI NHAU, LOẠI TRỪ TRADELINE VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TRADELINE KHỎI MỌI KHIẾU NẠI, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ MÂU THUẪN ĐÓ.

18. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

18.1 TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRADELINE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, LỖI SƠ SUẤT (CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC; HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, VỐN, HÌNH ẢNH HOẶC TỔN THẤT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC, LỢI NHUẬN, DANH THU, UY TÍN HOẶC KHOẢN DƯ TIẾT KIỆM HOẶC VỚI BẤT KỲ HƯ HẠI GIÁN TIẾP, KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC, LÀ HỆ QUẢ (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA TRANG TRADELINE VÀ CÁC DỊCH VỤ GỒM BẤT KỲ HƯU HẠI PHÁT SINH NGAY CẢ KHI TRADELINE ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

18.2 BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

18.3  BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, NẾU TRADELINE, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA THEO QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI VÔ TÌNH) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA TRADELINE ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH TRADELINE ĐẢM BẢO VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN).

18.4  KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO VỚI TRADELINE ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG VỀ NGƯỜI DO LỖI SƠ Ý CỦA TRADELINE, VỚI CÁC GIAN LẬN HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC MÀ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT.

19. LIÊN KẾT VỚI TRANG CỦA BÊN THỨ 3

Các đường dẫn trên Trang Web sẽ đưa Người Dùng rời khỏi Trang Web. Các đường link này chỉ được cung cấp với ý nghĩa xã giao, do đó việc truy cập vào đường link không đặt dưới sự kiểm soát của Tradeline và bạn có thể gặp phải những rủi ro khi truy cập vào các đường link này. Tradeline không chịu trách nhiệm đối với những nội dung lưu chứa bên trong đường dẫn bao gồm bất kỳ thay đổi, cập nhật của những trang này. Tradeline cung cấp các đường dẫn này để tạo thuận lợi cho Người Dùng và việc chỉ dẫn đến những đường dẫn này không ám chỉ hay thể hiện rằng Tradeline có hỗ trợ tài trợ đối với các trang chỉ dẫn và nội dung trong các trang chỉ dẫn đó.

20. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯƠI DÙNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

20.1 Khi gửi bất kỳ nội dung nào cho Tradeline, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền cần thiết hoặc đã được cho phép cấp các quyền dưới đây cho Tradeline. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm đối với mức độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên gốc, tính phù hợp với pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến các Nội dung đóp góp. Tại đây, bạn cũng cấp cho Tradeline và người kế thừa quyền sử dụng, sao chép, phân phối, xuất bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, phái sinh được thể hiện và thực hiện một cách công khai những nội dung đóng góp đó trên hoặc qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện đại chúng hoặc kênh thông tin nào cho mục đích quảng bá hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc bản phái sinh của nó). Quyền mà bạn cấp cho chúng tôi là không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, miễn phí và có thể cấp quyền thứ cấp và chuyển giao quyền. Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Tradeline loại bỏ nội dung đóp góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giáp sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

20.2 Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng được đăng tải qua Tradeline hoặc chuyển giao qua Tradeline dưới bất kì hình thức nào sẽ không được bảo mật bởi Tradeline và có thể được phổ biến, sử dụng bởi Tradeline hoặc các chi nhánh nhằm phát triển, sản suất và quảng cáo sản phẩm mà không phải bồi thường, chịu trách nhiệm với Người Dùng. Khi gửi nội dung tới Tradeline, bạn cần xác nhận và đồng ý rằng Tradeline và/hoặc bên thứ 3 có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao dịch, sản phẩm, sửa chữa, củng cố tương tự giống với chức năng, mã, đặc tính của ý tưởng theo sự cho phép của bạn. Theo đó, bạn trao cho Tradeline quyền không thu hồi, không bác bỏ, trên phạm vi quốc tế, miễn phí bản quyền, chuyển nhượng giấy phép để phát triển các sản phẩm, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển đổi, sửa chữa, và tạo sản phẩm phái sinh, trưng bày những nội dung đó thông qua bất kỳ kênh thông tin nào để thúc đẩy và tái phát triển các hợp phần của Dịch Vụ (và sản phẩm phái sinh). Sự cấp phép bởi người dùng tiếp tục có hiệu lực trong thời gian Tradeline sử dụng những nội dung đó. Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin các nhân lên quan đến Chính Sách Bảo Mật trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên trang dịch vụ của Tradeline.

21. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

21.1 Với bất kỳ nội dung nào mà bạn đóng góp trên Trang Web thể hiện dưới dạng dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm hoặc các Nội Dung khác, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tin cậy, rõ ràng cũng như tính phù hợp với quy định pháp luật và giới hạn pháp lý. Như vậy, Tradeline không chịu trách nhiệm và cũng sẽ không kiểm tra, giám sát độ chính xác, tin cậy, tính nguyên gốc, quyền liên quan, tính hợp pháp và các giới hạn pháp lý có liên quan đến các nội dung bạn chia sẻ với Tradeline. Tradeline sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động của Người Dùng kể cả các nội dung họ đăng tải hoặc tạo sẵn qua Dịch Vụ.

21.2 Ngoài ra, trang Tradeline có thể chứa đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và yêu cầu của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Tradeline mà hoạt động, thuộc sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Tradeline không xem xét và mặc định không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn của các dịch vụ, các chính sách bảo mật và các hoạt động khác của bên thứ ba. Tradeline khuyến khích người dùng đọc trước các điều khoản và chính sách công bố tại trang web của bên thứ ba. Khi sử dụng Dịch Vụ Tradeline, bạn thừa nhận rằng Tradeline không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi sử dụng hoặc không thể sử dụng được trang web hoặc các tiện ích này. Ngoài ra bạn xác nhận và đồng ý rằng Tradeline có thể vô hiệu hóa việc sử dụng, hoặc gỡ bỏ các đường dẫn, ứng dụng của bên thứ ba trên trang dịch vụ nếu vi phạm vào Điều Khoản Dịch Vụ.

22. SỰ ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO CỦA BẠN

Bạn đại diện và đảm bảo rằng:

(a)    Bạn sở hữu quyền hợp pháp (trường trường hợp trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp), quyền và khả năng để chấp nhận và cam kết thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ này;

(b)    Bạn sẽ sử dụng Dịch Vụ này cho các mục đích hợp pháp theo Điều Khoản Dịch Vụ và tất cả luật lệ, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định đã đề cập.

23. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Tradeline, cổ đông của Tradeline, các công ty con, chi nhánh, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, nhân viên (gọi chung là “Bên Được BồiThường”) bằng phí tổn của bạn, chống lại bất cứ khiếu nại, hành vi, thủ tục, vụ kiện và tất cả những trách nhiệm pháp lý có liên quan, các tổn thất, khoản phạt, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn án phí và các chi phí giải quyết tranh chấp có liên quan) phát sinh đối với Bên Được Bồi Thường từ hoặc có liên quan đến (a) sự vi phạm điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các chính sách, hướng dẫn tham khảo ở đây, hoặc (b) sử dụng Dịch Vụ không đúng cách.

24. TÁCH BIỆT

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ hoặc vì lý do nào đó không thể thực thi theo pháp luật thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi điều khoản chung và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực và sự thực thi của những điều khoản còn lại cũng như hiệu lực và tính thực thi của những điều khoản đó trước pháp luật.

25. LUẬT PHÁP

Điều Khoản Dịch Vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích để phù hợp với luật pháp của Việt Nam mà không xung đột với những điều luật này. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, sự khác biệt nào phát sinh ngoài hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ chống lại hoặc liên quan đến Tradeline hoặc Bên Được Bồi Thường sẽ được giải quyết bằng trọng tài. Ngôn ngữ duy nhất được chấp nhận đối với trọng tài là Tiếng Việt.

26 . QUY ĐỊNH CHUNG

26.1 Tradeline bảo lưu tất cả những quyền lợi không được trao trực tiếp tại đây.

26.2. Tradeline có thể chỉnh sửa Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải bản chỉnh sửa lên Trang Web Tradeline. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Web được hiểu là bạn chấp nhận những chỉnh sửa này.

26.3. Bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào mà Tradeline đã cấp cho bạn theo đây.

26.4. Những điều khoản dịch vụ này không làm hình thành quan hệ đối tác hay liên doanh giữa bạn và Tradeline. Tại bất cứ thời điểm nào nếu Tradeline không thể thực hiện được những điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện điều khoản trong tương lai trừ khi trường hợp tương tự được miễn trừ trong văn bản.

26.5. Việc Tradeline không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây tại một hoặc nhiều thời điểm nào đó không làm ảnh hưởng đến quyền của Tradeline yêu cầu thực hiện bổ sung trừ khi điều khoản đó được miễn trừ bằng văn bản.

26.6. Những điều khoản này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Tradeline và Người Dùng mà không phải lợi ích của cá nhân hay tập thể thứ ba nào khác trừ các chi nhánh và các công ty con (Tradeline, chi nhánh, người kế thừa hay người nhận chuyển nhượng).

26.7 Các điều khoản được quy định trong Điều khoản dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận bao gồm hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này tạo nên sự thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất đối với trang Tradeline và không mâu thuẫn, giải thích hay bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, hay những thỏa thuận miệng tạm thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác. Khi các bên tham gia vào Thỏa thuận dưới hình thức Điều khoản Dịch vụ này, các bên sẽ không dựa theo bất kỳ viện dẫn, tuyên bố, giải thích, đảm bảo, cam kết, lời hứa, cam đoạn nào khác ngoài các nội dung đã đề cập trong Điều khoản Dịch vụ này. Điều khoản Dịch vụ này sẽ được giải thích, bổ sụng, thay thế các thỏa thuận trước.

26.8.  Bạn đồng ý tuân thủ mọi qui định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ và xác nhận rằng bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ mọi qui định liên quan.

26.9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang Web, vui lòng liên hệ qua email: support@tradeline.vn.

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” BÊN DƯỚI, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.