Bộ Lọc Sản Phẩm
Địa điểm
chọn khu vực
Gian hàng
Quy trình làm việc
Số lượng nhân lực
Quy trình kiểm soát
Thiết bị hỗ trợ
Chức năng
Trách nhiệm
Dịch vụ bốc xếp / Kiểm đếm & đóng gói