Thông tin ngành khác

Chính sách xác thực gian hàng

 

 1. Quyền lợi của gian hàng được xác thực:
 1. Đối với các gian hàng thành viên: Basic, Vip khi tham gia vào chính sách gian hàng được xác thực trên trang Tradeline, luôn được Tradeline khuyến cáo người dùng tham khảo, kết nối giao dịch và mua hàng an toàn để tăng doanh thu. Được hưởng những chính xác ưu đãi của Sàn TMĐT Tradeline, được tiếp cận người mua 1 cách nhanh nhất.
 2. Đối với người mua: Khi thành viên người mua tham gia trải nghiệm mua hàng tại Sàn TMĐT Tradeline, người dùng sẽ có những công cụ hỗ trợ khuyến cáo nên lựa chọn thành viên gian hàng đã xác thực, để tăng độ tin cậy và giao dịch mua bán an toàn trên lãnh thổ Việt Nam & Quốc Tế

 

 1. Điều kiện để xác thực:
 • Hồ sơ pháp lý:
 • Năng lực sản xuất:
 • Năng lực cung cấp:
 • Năng lực nhân sự:
 • Năng lực tài chính:
 • Hệ thống đại lý, phân phối trong nước & quốc tế:
 • Nhà máy, nhà xưởng:
 • Năng lực thiết bị cơ giới hỗ trợ:
 • Hệ thống quản lý chất lượng:
 • Ký kết biên bản thỏa thuận bí mật thông tin
 • Thông tin tham chiếu những đơn hàng gần nhất
 1. Quy trình xác thực:
 • Thành viên gian hàng cung cấp đủ những hồ sơ thông tin nêu trên mục II, sau khi được bộ phận pháp chế của Tradeline Việt Nam, xác nhận là đúng như những gì thể hiện thông qua hồ sơ cung cấp.
 • Bộ phận pháp chế sẽ triển khai xác thực & lưu trữ thông tin trong vòng 15 ngày làm việc.
 • Các bước xác thực thông tin:

+ Bước 1: Bộ phận pháp chế của Tradeline Việt Nam sẽ thực hiện các nghiệp vụ để xác nhận rằng những thông tin cung cấp trên là đúng với hồ sơ thực tế. Bằng hình thức kiểm tra thực tế bất kỳ trường hợp nào được đánh giá theo thang điểm 10 để lấy tiêu chí kiểm tra, những hồ sơ dưới thang điểm 5, chúng tôi gọi là hồ sơ thành viên không đạt theo tiêu chí của Tradeline.

+ Bước 2: Đại diện bộ phận pháp chế của Tradeline Việt Nam sẽ có những đối tác hoặc công tác viên là những văn phòng luật sư trên toàn quốc, cũng như quốc tế thay mặt cho Tradeline Việt Nam. Chính sách này chỉ áp dụng cho những thành viên không ở tại Tp.Đà Nẵng. Các đơn vị cộng tác thực hiện các quy tình xác thực theo form mẫu có sẵn của chúng tôi đề ra, thực hiện theo quy trình của bước 1 tại điều III của chính sách này, để áp dụng đánh giá. Sau khi đã thực hiện xong đúng quy trình sẽ có văn bản thông báo về bộ phận pháp chế Tradeline là đạt hoặc không, hồ sơ gồm có hồ sơ gốc và form mẫu đánh giá. Trong quá trình này chúng tôi cam kết không xảy ra tiêu cực nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng là (thành viên mua)trên Sàn TMĐT Tradeline. Đối với quy trình này thời gian xác thực là 30 ngày làm việc.